sugręžti

1 sugrę̃žti, -ia (sùgręžia), sùgręžė tr. 1. atgręžti, atsukti: Stovi kuinai ažupkalius sugrę̃žę Dbk. Sugrę̃žia nugaras ir mieruojas (žiūri, katras didesnis) Slm. | refl.: Tas lėktuvas susigręžė ir skrenda atgal Pg. Vaikai, vienas prieš kitą susigręžę, kažką žaidė . Tep buvau išbadėjęs, kad paskui kelias dienas tai valgiau kur susgręždamas . 2. sugrąžinti: Paskolink kokį šimtą, užporyt sugręšiu . Padavė duoną ir dar penkias kapeikas sùgręžė VšR. Sugręšiu lobį, skriaudas atlyginsiu A1885,7. \ gręžti; apgręžti; atgręžti; išgręžti; nugręžti; pagręžti; prigręžti; sugręžti; užgręžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • sugręžti — 2 sugrę̃žti, ia, sùgręžė tr. 1. išgręžus skyles, sujungti, sukalti: Dvi lenti sùgręžiau su grąžtu ir sukaliau J. Sugręžtoj trinkoj imperijolus (pinigus) slėpė Šts. 2. susukti: Silkinio drabužio negali sukti, gali sugrę̃žt (gręžiant suplėšyti)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antgręžti — 2 antgrę̃žti, añtgręžia, añtgręžė tr. išgręžti: Yra 750 pėdų gelmėj versmė antgręžta iki žemės viršaus išplūstančio šilto, sūro vandens LC1887,52. gręžti; antgręžti; atsigręžti; įgręžti; išgręžti; nugręžti; pergręžti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgręžti — 1 apgrę̃žti, ia (àpgręžia), àpgręžė tr. 1. apsukti: Apgręžia vežimą, įsuka į platų vieškelį P.Cvir. Apgrę̃žk arklį, tuoj važiuosim Sml. Aš àpgręžiau arklius J. Malūno (vėjinio) kepurę (sparnus) apgrę̃žia prieš vėją Slm. Jis man arklį apìgręžė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgręžti — 1 atgrę̃žti, ia (àtgręžia), àtgręžė tr. 1. atsukti, atkreipti: Atgrę̃žk antrą galą rąsto J. Vežimą atgręžė nuo sienos rš. Jis man atgrę̃žia nugarą Slm. Ji atàgręžė galvą ir pasižiūrėjo Slm. Į tą kraštą reik mums atgręžti akis rš. Eik, atgrę̃žk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsigręžti — 2 atsigrę̃žti, ia, atsìgręžė gręžiant skalbinius, pavargti, atsidirbti: Atsìgręžė drapanų Grž. gręžti; antgręžti; atsigręžti; įgręžti; išgręžti; nugręžti; pergręžti; pragręžti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gręžti — 1 grę̃žti, ia, ė tr. 1. kreipti, sukti atgal: Grę̃žk ašvienius, vežimą atgal, t. y. suk, atsuk J. Aš jam būtau negręžęs iš kelio Lp. Kur josi, broleli, kur grę̃ši žirgelį? JD508. Ne aš pats josiu, nei žirgelio gręšiu, mano žirgelis labai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gręžti — 2 grę̃žti, ia, ė tr. 1. smailiu įrankiu sukant daryti skylę: Su grąžtu grę̃žk skylę J. | prk.: Gręžia lig dugno jūrų verpetai S.Nėr. Įkyri mintis gręžė smegenis A.Vencl. Kad diegia koją, kai grąžtu grę̃žia Trgn. | refl.: Į tirštą orą gręžiasi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgręžti — 1 išgrę̃žti, ia (ìšgręžia), ìšgręžė 1. refl. išsisukti, apsigręžti: Net furmanka neišsigręšì (dėl gatvės siaurumo) Lp. 2. tr. iškeisti: Senis gręžte ìšgręžė pinigus, t. y. iškeitė, davė smulkius J. gręžti; apgręžti; atgręžti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgręžti — 2 išgrę̃žti, ia, ìšgręžė tr. 1. skylę sukimu padaryti: Išgrę̃žk skylę kabliui įkalti Ėr. Grąžtu skylę išgrę̃žia Slm. Jis pirštu išgręždavęs žemėje skylutę ir ten intmesdavęs po vieną grūdą LTI8. | prk.: Jis išgrę̃š visus javus iš aruodo (išsems …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugręžti — 1 nugrę̃žti, ia (nùgręžia), nùgręžė tr.; SD218 nukreipti, nusukti: Berniukas nugręžė veidą į šalį rš. Pasižiūrės ir vėl nugrę̃žia galvą Slm. Nulipti kitaip dar negalėjau, kaip tik kojas skersai nugręždamas ir tada jau pilvu nušliauždamas Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.